Contributies - SVV Scheveningen

Contributies

Contributies

Contributieoverzicht_2022-2023.jpg

Ooievaarspas

Leden die gebruik maken van betaling met een Ooievaarspas ontvangen via SVV wederom een verzoek om de pas te komen scannen. We benadrukken dat u gehoor dient te geven aan deze oproep! We bieden u diverse data om te komen scannen. Indien u geen gehoor geeft aan deze oproep wordt het betreffende lid uitgesloten van training en wedstrijden. Pas na scannen of voldoen van het contributiebedrag kunnen de voetbalactiviteiten weer hervat worden. U vraagt zich af of het nodig is om zo streng te zijn? Ja, helaas lopen we ieder seizoen veel contributie mis doordat deze leden niet op komen dagen als er met hen is afgesproken of men gewoonweg niet reageert op onze oproepen. Dat vinden wij niet correct naar onze betalende leden en vinden passende maatregelen daarom op zijn plaats.

Jaarlijkse Service kosten
Alle lede betalen jaarlijkse Service kosten ad 25 euro. Dit bedrag komt ieder jaar bovenop de contributie en geldt voor alle leden ook als je al een taak uitoefent. In die gevallen zal er een tegoed op de nieuw in te voeren club pas worden gestort. 
Dit bedrag wordt gebruikt om de hoge kosten te dekken die ontstaan door het vrijwilligers tekort. Daarnaast werken we hard aan ontwikkelprojecten voor onze jeugd of andere leden om hen bijvoorbeeld te scholen tot jeugdtrainer of jeugdscheidsrechter. Deze initiatieven kosten extra geld. De Service kosten worden daarom volledig aangewend voor deze initiatieven. 

Contributie inning via NIKKI 

De inning van de contributie verloopt via NIKKI. 
U ontvangt aan het begin van het seizoen de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink.
U kunt er voor kiezen om de betaling in één keer te voldoen, of u kiest voor 8 maandelijkse termijnen. 

Als u de eerste termijn betaalt van de totaal te betalen contributie dan wordt het totale bedrag over 8 maandelijkse termijnen verdeeld. 
Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daarop volgende termijnen.
In geval van maandelijkse betalingen worden adminsitratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen. Indien u hiervoor kiest dan vervallen de administratiekosten van NIKKI automatisch.

Indien u problemen ondervindt dan kunt u contact opnemen met NIKKI via svvscheveningen@nikki.nl

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wiju door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaarper e-mail op svvscheveningen@nikki.nl
2. De gehele communicatie betreffende de inning van onzecontributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragenen verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contantebetalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzennaar NIKKI.
4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bijuitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
 

Voorwaarden lidmaatschap

Bij opzegging van het lidmaatschap lopende het seizoen blijft de volledige contribute verschuldigd.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele of lopendeverenigingsjaar en wordt zonder schriftelijke opzegging van het lid voor 15 juni van het lopende verenigingsjaar automatischverlengd.

Indien het lidmaatschap lopende het verenigingsjaar wordtaangegaan wordt de contributie naar rato berekend.

Restitutie wordt niet verleend.

Indien u gebruik maakt van een Ooievaarspas dient u deze pas persoonlijk te laten scannen door de ledenadministratie, hiervoorontvangt u een uitnodiging

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!