Informatie

Informatie

Algemeen
De ledenadministratie houdt zich, zoals het woord al zegt, voornamelijk bezig met de administratieve werkzaamheden met betrekking tot de leden binnen SVV SCHEVENINGEN en de KNVB.

Alle personen die een functie binnen SVV SCHEVENINGEN uitvoeren of spelend lid zijn, dienen lid te zijn van SVV SCHEVENINGEN (Niet Spelend Lid) én bondslid van de KNVB. De ledenadministratie zorgt voor het aan- en afmelden van deze leden.

Aanmelden Nieuwe leden
Voor nieuwe leden geldt een aanmeldingsprocedure. Deze kunt u terug vinden op de website onder de tab "Lid worden" . Voor nieuwe leden die minder dan 3 jaar geleden bij een andere vereniging hebben gespeeld en in de A-categorie (prestatieklasse) willen uitkomen is een “overschrijving” noodzakelijk. Deze overschrijving is termijngebonden en sluit op 15 juni om 24.00 uur.

Overschrijvingen in de B-categorie (recreatieklasse) dient bij voorkeur voor 15 juni te zijn aangemeld bij de KNVB, maar uitzonderingen hierop zijn mogelijk.

Voor nieuwe leden die langer dan 3 jaar geleden bij een andere vereniging hebben gespeeld of voor het eerst met het voetbal in verenigingsverband kennis maken kunnen zich gedurende het gehele seizoen aanmelden. Voor het lidmaatschap van SVV SCHEVENINGEN is contributie verschuldigd. U vindt de huidige contributietarieven en -voorwaarden onder de tab “lid worden” , “contributie” .

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 verenigingsjaar en wordt, indien niet schriftelijk opgezegd voor 15 juni van het lopende verenigingsjaar, automatisch met 1 jaar verlengd.

Clubwerkersbijdrage
Vanaf het seizoen 2020-2021 wordt aan de leden per huishouden een “clubwerkersbijdrage” gevraagd. Deze is momenteel vastgesteld op € 25,00. Deze “clubwerkersbijdrage” wordt vooraf in rekening gebracht en kan via het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden op de club terugverdiend worden. Lees de voorwaarden hiervoor op onze website.

Adreswijzigingen
Denk bij verhuizingen ook aan het doorgeven van uw nieuwe huisadres aan de ledenadministratie. Adreswijzigingen kunnen schriftelijk naar het postadres of via de email worden doorgegeven.

Verandering van lidmaatschapsvorm
SVV SCHEVENINGEN kent verschillende lidmaatschapsvormen, indien u wilt overstappen naar een andere lidmaatschapsvorm dan verzoeken wij u dit uitsluitend schriftelijk of per email te doen naar onderstaande contactgegevens.

Opzeggingen lidmaatschapLeden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dit schriftelijk of per email te doen via ledenadministratie@svvscheveningen.nl. Het lidmaatschap wordt aangegaan gedurende een verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Indien het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de volledige contributie verschuldigd, ook als er in termijnen wordt betaald.

Leden die hun lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar willen opzeggen dienen dit voor 15 juni van het lopende verenigingsjaar te doen. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email bij onderstaande contactgegevens. (niet bij een leider/trainer of andere teamfunctionaris)

Indien het lidmaatschap na 15 juni van het verenigingshaar wordt opgezegd is men automatisch contributie verschuldigd voor het nieuwe verenigingsjaar. Leden die overschrijven naar een andere vereniging hoeven niet separaat een opzegging te versturen.

Overschrijven naar een andere vereniging
Indien u het gras bij de buren groener vindt en wilt overstappen naar een andere vereniging dan dient u zich aan te melden bij uw nieuwe vereniging. Uw nieuwe vereniging dient een “verzoek tot overschrijving” in via KNVB sportlink. SVV SCHEVENINGEN zal, als aan onderstaande voorwaarden is voldaan, dit verzoek in KNVB sportlink accorderen.

* Uw volledige contributie te hebben betaald (of ter plekke voldoen);

* Alle openstaande (KNVB) boetes te hebben voldaan (of ter plekke voldoen);

* Alle, in bruikleen, ontvangen kleding, tassen e.d. te hebben ingeleverd;

* Alle overige zaken, zoals sleutels, te hebben ingeleverd.

Aanmelden bij de nieuwe vereniging dient uiterlijk 15 juni van het lopende verenigingsjaar te gebeuren. De overschrijving wordt door de KNVB, als aan alle voorwaarden is voldaan, per 1 juli verleend.

Contactgegevens ledenadministratie
De ledenadministratie wordt momenteel gevoerd door Dik Taal en Rene de Wit en is alleen schriftelijk of per email te bereiken. Onderstaand de contactgegevens.

Postadres
SVV SCHEVENINGEN
t.a.v. : Ledenadministratie
Postbus 82077
2508 EB DEN HAAG

Email : ledenadministratie@svvscheveningen.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!