Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggingen lidmaatschap
Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dit schriftelijk of per email te doen via ledenadministratie@svvscheveningen.nl. Het lidmaatschap wordt aangegaan gedurende een verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Indien het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de volledige contributie verschuldigd, ook als er in termijnen wordt betaald.

Leden die hun lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar willen opzeggen dienen dit voor 15 juni van het lopende verenigingsjaar te doen. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email bij onderstaande contactgegevens. (niet bij een leider/trainer of andere teamfunctionaris)

Indien het lidmaatschap na 15 juni van het verenigingshaar wordt opgezegd is men automatisch contributie verschuldigd voor het nieuwe verenigingsjaar. Leden die overschrijven naar een andere vereniging hoeven niet separaat een opzegging te versturen.

Overschrijven naar een andere vereniging
Indien u het gras bij de buren groener vindt en wilt overstappen naar een andere vereniging dan dient u zich aan te melden bij uw nieuwe vereniging. Uw nieuwe vereniging dient een “verzoek tot overschrijving” in via KNVB sportlink. SVV SCHEVENINGEN zal, als aan onderstaande voorwaarden is voldaan, dit verzoek in KNVB sportlink accorderen.

* Uw volledige contributie te hebben betaald (of ter plekke voldoen);

* Alle openstaande (KNVB) boetes te hebben voldaan (of ter plekke voldoen);

* Alle, in bruikleen, ontvangen kleding, tassen e.d. te hebben ingeleverd;

* Alle overige zaken, zoals sleutels, te hebben ingeleverd.

Aanmelden bij de nieuwe vereniging dient uiterlijk 15 juni van het lopende verenigingsjaar te gebeuren. De overschrijving wordt door de KNVB, als aan alle voorwaarden is voldaan, per 1 juli verleend.

Contactgegevens ledenadministratie
De ledenadministratie wordt momenteel gevoerd door Dik Taal en Rene de Wit en is alleen schriftelijk of per email te bereiken. Onderstaand de contactgegevens.

Postadres
SVV SCHEVENINGEN
t.a.v. : Ledenadministratie
Postbus 82077
2508 EB DEN HAAG

Email : ledenadministratie@svvscheveningen.nl

 
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!