Scheveningen 1

Superfan Poster

de Schollekoppen

Topper van de week

Helaas geen voetbal.
Blijf gezond,
en we zien jullie hopelijk volgend seizoen!!

Ledenadministratie

Algemeen

De ledenadministratie houdt zich, zoals het woord al zegt, voornamelijk bezig met de administratieve werkzaamheden met betrekking tot de leden binnen SVV SCHEVENINGEN en de KNVB.

Lid SVV SCHEVENINGEN = lid KNVB

Alle personen die een functie binnen SVV SCHEVENINGEN uitvoeren of spelend lid zijn, dienen lid te zijn van SVV SCHEVENINGEN en de KNVB. De ledenadministratie zorgt voor het aan- en afmelden van deze leden.


Nieuwe leden


Voor nieuwe leden geldt een aanmeldingprocedure. Deze kunt u terug vinden op de website onder de tab "Lid worden".


Adreswijzigingen

Denk bij verhuizingen ook aan het doorgeven van uw nieuwe huisadres aan de ledenadministratie. Adreswijzigingen kunnen schriftelijk naar het postadres of via de email worden doorgegeven.


Opzeggingen lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dit schriftelijk of per email te doen. Het lidmaatschap wordt aangegaan gedurende een verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Indien het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de volledige contributie verschuldigd, ook als er in termijnen wordt betaald.

Leden die hun lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar willen opzeggen dienen dit voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar te doen. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email bij onderstaande contactgegevens.

Indien het lidmaatschap na 31 mei van het verenigingshaar wordt opgezegd is men automatisch contributie verschuldigd voor het nieuwe verenigingsjaar. Leden die via een overschrijvingsformulier overstappen naar een andere vereniging hoeven niet separaat een opzegging te versturen.


Verandering van lidmaatschapsvorm

SVV SCHEVENINGEN kent verschillende lidmaatschapsvormen, indien u wilt overstappen naar een andere lidmaatschapsvorm dan verzoeken wij u dit uitsluitend schriftelijk of per email te doen naar onderstaande contactgegevens.Overschrijven naar een andere vereniging

Indien u het gras bij de buren groener vindt en wilt overstappen naar een andere vereniging dan dient u dit te doen middels een overschrijvingsformulier. Dit overschrijvingsformulier dient u op te halen bij de vereniging waar u naar toe wilt gaan en na invulling en ondertekening van het door uzelf in te vullen gedeelte aan te bieden bij de ledenadministratie van SVV SCHEVENINGEN. Voor het laten ondertekenen van het overschrijvingsformulier zijn er in de periode tussen 30 mei en 15 juni op Houtrust spreekuren. Deze worden t.z.t. gepubliceerd op o.a. deze website.

Indien u het overschrijvingsformulier aanbiedt op het spreekuur bij de ledenadministratie dient u :

* Uw volledige contributie te hebben betaald (of ter plekke voldoen);

* Alle openstaande (KNVB) boetes te hebben voldaan (of ter plekke voldoen);

* Alle, in bruikleen, ontvangen kleding, tassen e.d. te hebben ingeleverd;

* Alle overige zaken, zoals sleutels, te hebben ingeleverd.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan zal de ledenadministratie het formulier invullen en ondertekenen daarbij ontvangt u uw spelerspas en het persoonlijke ledenmutatieformulier.

Contactgegevens ledenadministratie

De ledenadministratie wordt momenteel gevoerd door Dik Taal en is alleen schriftelijk of per email te bereiken. Onderstaand de contactgegevens.

Postadres

SVV SCHEVENINGEN
t.a.v. : Ledenadministratie
Postbus 82077
2508 EB DEN HAAG

Email : ledenadministratie@svvscheveningen.nl

MMF
Scheveningen Merchandise

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweets van SVVSchev

Tweets van SchevZAT1