Scheveningen 1

Superfan Poster

de Schollekoppen

Pupil van de week

Bestuur

Bestuurssamenstelling 2019 Functie E mail Telefoon
Ron Kleijn algemeen voorzitter ronkleijn@svvscheveningen.nl 06 51302923
Rob Vis algemeen secretaris robvis@svvscheveningen.nl 06 51080006
Theo Buijs bestuurslid Financiële en Administratieve Zaken theobuijs@svvscheveningen.nl  
 Ron Kleijn (waarnemend) bestuurslid Voetbal Technische Zaken  ronkleijn@svvscheveningen.nl 06 51302923
Cees van den Berg bestuurslid Voetbal Organisatorische Zaken ceesvandenberg@svvscheveningen.nl 06 52375644
Danielle Falck Bestuursld HR daniellefalck@svvscheveningen.nl 06 24779928
Ronald de Graaf bestuurslid Facilitaire Zaken ronalddegraaf@svvscheveningen.nl 06 41311253
Wim de Jong bestuurslid Kantinezaken wimdejong@svvscheveningen.nl 06 51436050
Kees Rog bestuurslid Commerciële Zaken keesrog@svvscheveningen.nl 06 51525674