Scheveningen 1

Voorbereiding 
Seizoen 2020-2021

TAC 

 90

TAC 90 - Scheveningen

zaterdag 15 Augustus
aanvang: 14.30 uur

I.M. Cees Ijspelder toernooi
HSV DUNO

Sportpark 
"Haagsche Dynamiek"

Mgr.Nolenslaan 9
2555 XX Den Haag

Superfan Poster

de Schollekoppen

Topper van de week

Er mag weer getraind worden!!
Check de info en richtlijnen
op de website.

Nieuws

Bestuursmededeling: Aankondiging invoer “Clubwerkersbijdrage”


15-06-2020
In de Algemene ledenvergadering van 19 november 2019 is besloten dat er vanaf het voetbal seizoen 2020-2021 een clubwerkersbijdrage wordt gevraagd met daaraan gekoppeld een terugverdienmodel

Dat betekent dat er per seizoen € 25,00 bovenop de contributie wordt geïncasseerd, bij meerdere spelende leden in 1 gezin slechts 1 maal. Dit bedrag kan terugverdiend worden doordat men zich een aantal uren per seizoen inzet voor de noodzakelijke SVV clubtaken. Als aan het eind van het seizoen het aantal uren gehaald is, dan wordt het totale bedrag van € 25,00 teruggestort.

De clubwerkersbijdrage is noodzakelijk omdat de club ondanks de inzet van vele vrijwilligers toch heel vaak “handjes” te kort komt. Hierdoor is de club dan genoodzaakt om op zaterdag mensen in te huren om bijvoorbeeld de kantine te bemannen. Het gevolg daarvan is dat we voor extra kosten staan die niet begroot zijn en dus op den duur ten koste zullen gaan van andere uitgave posten zoals materiaal of andere belangrijke zaken.

Als men ervoor kiest om zich niet in te zetten dan zal het bedrag aan de algemene middelen worden toegevoegd, zodat hiervoor extra te maken kosten, zoals  bij voorbeeld voor het inhuren van (bar) personeel kan worden bekostigd.

Alle leden die voor de clubwerkersbijdrage in aanmerking komen ontvangen op korte termijn hierover een bericht per post. Het volledige bericht vindt u HIER (link). Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar hr@svvscheveningen.nl.

 

Bestuur van SVV Scheveningen

Terug
MMF
Scheveningen Merchandise

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweets van SVVSchev

Tweets van SchevZAT1