Scheveningen 1

Voorbereiding
Seizoen 2020-2021
   
SVC'08-SVV Scheveningen
zaterdag 1 augustus
aanvang: 14.30  uur

Oostersportpark
Van Brienenlaan 15
2244 BP  Wassenaar

Superfan Poster

de Schollekoppen

Topper van de week

Er mag weer getraind worden!!
Check de info en richtlijnen
op de website.

Nieuws

Inning contributie seizoen 2020-2021


10-06-2020

Met de verwachting dat het seizoen 2020-2021 vanaf 1 september a.s. van start gaat en ook onze club aan haar (financiële) verplichtingen moet voldoen zal de contributieinning voor het seizoen 2020-2021 als onderstaand worden uitgevoerd.

Betaling per automatische incasso

De contributiebrieven zullen in de week van 15 juni verstuurd worden. De contributie van de leden die hun contributie in 1 termijn betalen zal op 3 juli van de betreffende bankrekening worden afgeschreven.

Van de leden die in 2 termijnen per automatische incasso betalen zal de 1e termijn op 3 juli en de 2e termijn op 20 december van de betreffende bankrekening worden afgeschreven.

Van de leden die in 4 termijnen per automatische incasso betalen zullen de termijnen als volgt geïncasseerd worden : 3 juli 2020, 25 september 2020, 20 december 2020 en 25 maart 2021.

 

Betaling per acceptgiro

De acceptgiro betaalkaarten met daarop de lidmaatschapsomschrijving en termijnbedragen zullen in de week van 15 juni bij u in de bus vallen. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, de betalingsdatum van 15 juli 2020 aan te houden. De leden die in 2 termijnen betalen ontvangen in december 2020 de acceptgirokaart voor de 2 termijn met betalingsdatum van 1 januari 2021.

 

Machtig SVV SCHEVENINGEN uw contributie per automatische incasso te innen

Er zijn nog een flink aantal leden die per acceptgiro betalen. Dit is voor u en de club een extra kostenpost omdat de bank hiervoor behoorlijke kosten in rekening brengt. Bovendien staat de acceptgirokaart op het punt te verdwijnen en blijft alleen nog de betaling via een automatische incasso over. Stuur een email of brief naar de ledenadministratie waarin u SVV SCHEVENINGEN toestemming geeft om de contributie van uw rekening te mogen innen. Vermeldt in de email uw IBAN bankrekeningnummer en het aantal termijnen waarin u wilt betalen. Tot € 100,00 kunt u betalen in 2 gelijke termijnen en boven de € 100,00 in 4 gelijke termijnen.

 

Betaling contributie via de Ooievaarspas

Leden die de contributie in het verleden met de Ooievaarspas hebben betaald kunnen dit ook het komende seizoen weer doen. Leden tot en met 17 jaar krijgen de volledige contributie vergoed, leden van 18 jaar en ouder krijgen 50% korting op de contributie. U zal in september een oproep krijgen om met de Ooievaarspas langs te komen bij de ledenadministratie op Sportpark Houtrust om de pas te controleren en scannen. U ontvangt in de maand juni een brief waarin SVV SCHEVENINGEN bevestigt dat u geregistreerd staat als houder van de Ooievaarspas. Bent u niet meer in het bezit van de Ooievaarspas of heeft u er geen recht meer op, meld dit dan bij : ledenadministratie@svvscheveningen.nl

 

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de betaling van de contributie en de Ooievaarspas, stuur dan een mailbericht naar de ledenadministratie : ledenadministratie@svvscheveningen.nl

 

 

Terug
MMF
Scheveningen Merchandise

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweets van SVVSchev

Tweets van SchevZAT1