Scheveningen 1

Superfan Poster

de Schollekoppen

Topper van de week

Er mag weer getraind worden!!
Check de info en richtlijnen
op de website.

Nieuws

​Up date informatie Corona virus


23-04-2020

Het bestuur is het er unaniem over eens, dat wij niets liever willen, dat onze jeugdleden zo snel mogelijk de trainingen op Houtrust gaan hervatten. Wij hebben daarom de intentie uitgesproken, dat met ingang van woensdag 29 april a.s. volgens het huidige trainingschema de trainingen kunnen plaatsvinden.

Volgens de richtlijnen van de KNVB hebben wij het hier over twee leeftijdscategorieën, te weten de jeugd tot en met JO12 en de jeugd van JO 12 tot en met JO 19. Voor de splitsing is gekozen, omdat de aanpak van de trainingen van beide categorieën verschillend is; wij komen daar later nog op terug.

Wij realiseren ons, dat op organisatorisch vlak nog veel werk is te verzetten, temeer omdat de trainingen alleen kunnen plaatsvinden als de richtlijnen door ons allen streng worden nageleefd. Ook over deze richtlijnen zullen wij uiteraard nog nader informeren. Morgen komt een delegatie van het bestuur met aantal betrokkenen bijeen om alle organisatorische aspecten op een rij te zetten en zal men vervolgens alles in het werk stellen om onze intentie van het hervatten van de trainingen te realiseren. Zodra er hierover meer duidelijk is, zullen wij dat direct via onze website en via de groepsapp’s aan u laten weten.

Wij vragen u daarom om niet alleen nog even geduld te hebben, maar doen nu al een beroep op u om uw volledige medewerking te verlenen en gehoor te geven aan de instructies, die het mogelijk maken dat onze jeugdleden ongestoord van de trainingen kunnen genieten.

Mocht u op dit moment al met dringende vragen zitten of suggesties willen aandragen, die ons helpen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, dan verzoeken wij dit kenbaar te maken via secretariaat@svvscheveningen.nl.  

Bestuur SVV Scheveningen.

Terug
MMF
Scheveningen Merchandise

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweets van SVVSchev

Tweets van SchevZAT1