Scheveningen 1

Superfan Poster

de Schollekoppen

Topper van de week

Er mag weer getraind worden!!
Check de info en richtlijnen
op de website.

Nieuws

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING


30-10-2019

Op woensdag 13 november a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SVV Scheveningen plaats. De ledenvergadering wordt gehouden in ons clubgebouw en begint om19.30 uur.

Degenen die de ledenvergadering bijwonen kunnen het financiële-  en secretariaats verslag opvragen tot uiterlijk vrijdag 8 november a.s. via het volgende e mailadres: secretariaat@svvscheveningen.nl.

 

Hierbij ontvangt u de agenda voor de 109E Algemene Ledenvergadering. 

 

Agenda voor de 109e ALGEMENE LEDENVERGADERING

SVV SCHEVENINGEN

Woensdag 13 november, aanvang 19:30 uur

 

AGENDA:

    1. Opening;

    2. Ingekomen stukken / mededelingen;

    3. Vaststelling notulen van de 108e A.L.V. d.d. 18 oktober 2018;

    4. Huldiging jubilarissen;

    5. Bestuurlijke verantwoording seizoen 2018/2019;

       A. Secretariaatsverslag

       B. Financieel verslag

       C. Verslag kascommissie

    6. Samenstelling kascommissie;

    7. Bestuurssamenstelling;

    8. Vaststelling en voorstel contributie 2020/2021;

    9. Ontwikkelingen SVV Scheveningen;

   10. Rondvraag;

   11. Sluiting

 

 

 

 

Terug
MMF
Scheveningen Merchandise

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweets van SVVSchev

Tweets van SchevZAT1