Scheveningen 1


Scheveningen-Jong Almere City
Zaterdag 20 oktober
Aanvang 14.30 uur

Sportpark "Houtrust"
Arie de Jager Veld
Laan van Poot 38-C
2566 EC Den Haag

Wedstrijdbal geschonken door:

FPL Dynamic Logistics

&

Blom-DSW

Sponsor Man of the Match:

Rodizio Brazilian Restaurant

Superfan Poster

de Schollekoppen

Topper van de week

Zaterdag 20 oktober 2018
Scheveningen 3 - Berkel 2
Aanvang 13:00 uur
 

Nieuws

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING


03-10-2018
Op donderdag 18 oktober a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SVV Scheveningen plaats. De ledenvergadering vindt plaats in ons clubgebouw en begint om 19.30 uur. Degenen die de ledenvergadering bijwonen kunnen het financiële verslag opvragen tot uiterlijk maandag 15 oktober a.s. via het volgende e mailadres: secretariaat@svvscheveningen.nl.

 

Hierbij ontvangt u de agenda voor de 108E Algemene Ledenvergadering. 

 

Agenda voor de 108E  ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

SVV SCHEVENINGEN 

 

                      Donderdag 18 oktober 2018 aanvang 19.30 uur

1. Opening.

 

2. Ingekomen stukken  / mededelingen

 

3. Vaststelling notulen van de 107e Algemene Ledenvergadering d.d. 11 oktober 2017

 

4. Huldigingen jubilarissen en benoemingen.

 

5. Bestuurlijke verantwoording seizoen 2017  / 2018

A. Secretariaatsverslag

​B. Financieel verslag

​C. Verslag kascommissie

 

6. Samenstelling kascommissie

 

7. Bestuurssamenstelling

 

8. Vaststelling en voorstel contributie 2019 – 2020

 

9. Ontwikkelingen SVV Scheveningen

 

10. Rondvraag.

 

11. Sluiting

 

Terug
MMF
Scheveningen Merchandise

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweets van SVVSchev

Tweets van SchevZAT1