Scheveningen 1

Superfan Poster

de Schollekoppen

Topper van de week

Zaterdag 7 juli 2018
Voorwedstrijd:
Scheveningen JO13 - ADO JO13
 Aanvang 14:45 uur
 

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2017


27-09-2017

Agenda voor de 107e ALGEMENE LEDENVERGADERIN SVV SCHEVENINGEN 

Woensdag  11 oktober 2017 aanvang 19.30 uur

1. Opening.

2. Ingekomen stukken  / mededelingen
 
3. Vaststelling notulen van de 106e Algemene Ledenvergadering d.d. 14 december 2016
 
4. Huldigingen jubilarissen en benoemingen.
 

25 jarig lidmaatschap: Jeffrey de Jong, Mike de Jong en Wim Pronk

40 jarig lidmaatschap:. Peter Keus

5. Bestuurlijke verantwoording seizoen 2016  / 2017. 

A. Secretariaatsverslag

​B. Financieel verslag

​C. Verslag kascommissie

6. Samenstelling kascommissie
 
7. Bestuurssamenstelling
 
8. Vaststelling en voorstel contributie 2018 – 2019
 
9. Ontwikkelingen SVV Scheveningen
 
10. Rondvraag.
 
11. Sluiting
Terug
MMF
Scheveningen Merchandise

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweets van SVVSchev

Tweets van SchevZAT1