Scheveningen 1

 
Scheveningen - Jong Sparta
Zaterdag 15 december
 Aanvang 14.30 uur

Sportpark "Houtrust"
Arie de Jager Veld
Laan van Poot 38-C
2566 EC Den Haag

Wedstrijdbal geschonken door:

Ron van der Meijde
Rob Snabel
-----------------------------
Gerard Roeleveld
Wim de Jong
Kees Rog
-----------------------------
Stichting Noordzeevis
-----------------------------

Man of the Match Sponsor:

Visgroothandel W. Van Wijk

Superfan Poster

de Schollekoppen

Topper van de week

Zaterdag 24 november 2018
SVV JO12-3 - SVC'08 JO12-3
Aanvang 11:00 uur
 

Huishoudelijk Regelement

 

Ieder, die een functie of activiteit binnen SVV SCHEVENINGEN vervult, dient lid te zijn van SVV SCHEVENINGEN en daarmee ook van de KNVB;

 

Ieder lid, dient volgens de door SVV SCHEVENINGEN bepaald regels, contributie te betalen zoals vastgelegd onder het hoofdstuk contributie op deze website;

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of via email naar de ledenadministratie vóór 31 mei van het betreffende verenigingsjaar. (zie hoofdstuk contributie op deze website);

 

Ieder lid dient onverwijld de aanwijzingen van bestuurs- en kaderleden op te volgen;

 

Ieder lid dienst zich via de website, nieuwsbrief of ander berichtenbulletin van SVV SCHEVENINGEN op de hoogte te houden van de vastgestelde trainingen, wedstrijden en/of andere mededelingen en de daarmee verband houdende wijzigingen.

 

Tijdens de trainingen en wedstrijden dienen de leden de aanwijzingen van trainers en leiders direct op te volgen.

 

Ieder lid dient zich naar de door SVV SCHEVENINGEN opgestelde gedragsregels (zie op deze website onder gedragsregels) te gedragen. Bij overtreding hiervan kan het bestuur disciplinaire maatregelen nemen. Deze maatregelen variëren van boete, tot schorsing en eventueel tot royement.

 

Ieder (spelend) lid dat door een scheidsrechter middels een directe rode kaart uit het veld is gezonden dient zich de daaropvolgende maandagavond met de trainer/leider te melden om een rapport op te stellen voor de KNVB. Dit rapport dient te worden ingeleverd bij de algemene wedstrijdsecretaris.

 

Ieder (spelend) lid dat wegblijft bij training en of wedstrijd zonder af te bellen kan worden geschorst. Herhaling kan leiden tot het van SVV SCHEVENINGEN zijde opzeggen van het lidmaatschap.

 

Ieder lid dat moedwillig schade toebrengt aan eigendommen van anderen wordt, na aangifte bij de politie en na het betalen van de ontstane schade, van de vereniging verwijderd.

 

Ieder lid dat betrapt wordt op diefstal wordt, na aangifte bij de politie, eveneens van de vereniging verwijderd.

 

 

 

MMF
Scheveningen Merchandise

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweets van SVVSchev

Tweets van SchevZAT1