Scheveningen 1

.
Scheveningen - ACV

zaterdag 20 januari
aanvang 14.30 uur

Sportpark "Houtrust"
Arie de Jager Veld

Laan van Poot 38-C
2566 EC Den Haag

Wedstrijdbal geschonken door:

 Hotel Mimosa

Superfan Poster

de Schollekoppen

Topper van de week

Even geen voetbal!!
Wij wensen iedereen
prettige Feestdagen en
een gelukkig en sportief 2018

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2017


27-09-2017

Agenda voor de 107e ALGEMENE LEDENVERGADERIN SVV SCHEVENINGEN 

Woensdag  11 oktober 2017 aanvang 19.30 uur

1. Opening.

2. Ingekomen stukken  / mededelingen
 
3. Vaststelling notulen van de 106e Algemene Ledenvergadering d.d. 14 december 2016
 
4. Huldigingen jubilarissen en benoemingen.
 

25 jarig lidmaatschap: Jeffrey de Jong, Mike de Jong en Wim Pronk

40 jarig lidmaatschap:. Peter Keus

5. Bestuurlijke verantwoording seizoen 2016  / 2017. 

A. Secretariaatsverslag

​B. Financieel verslag

​C. Verslag kascommissie

6. Samenstelling kascommissie
 
7. Bestuurssamenstelling
 
8. Vaststelling en voorstel contributie 2018 – 2019
 
9. Ontwikkelingen SVV Scheveningen
 
10. Rondvraag.
 
11. Sluiting
Terug
MMF
Scheveningen Merchandise

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweets van SVVSchev

Tweets van SchevZAT1